Rottweiler Wurkgroep Fryslân

Trainingen

 

Trainingstijden

Dinsdagavond:
20.00 - 21:00 Puppycursus, EG en EG1

Zondagmorgen (om de week):
09.00 - 10.00 Speuren
10.00 - 11.00 Verdedigingswerk en Appèl.

Meer informatie over de trainingen, ziet u verder op deze pagina!

Mocht u belangstelling hebben om bij ons te komen trainen, kom vrijblijvend langs of neem telefonisch contact op met ons.

Deelname aan RWF-trainingen en het betreden van de RWF-lokaties geschied geheel op eigen risico.

Puppycursus

Een cursus die met een examen wordt afgesloten.
De nadruk in deze cursus ligt vooral op het opvoeden van de pup.
Er zal aandacht besteed worden aan de verzorging, voeding, gedrag, socialiseren, enz.
U leert de hond en zijn "taal" te begrijpen.

De pup leert dingen aan die in de praktijk goed van pas komen zoals zitten, liggen, komen
en zonder aan de lijn te trekken meelopen, terwijl er tevens een basis wordt gelegd voor eventuele verdere training.
Dit alles gebeurt op een speelse manier waar zowel baas als hond plezier aan beleven.

Verder kunt u natuurlijk met al uw vragen bij uw instructeur terecht.

De cursus staat open voor alle pups, met of zonder stamboom, vanaf 12 weken.
De cursus word doorlopend gegeven dus instromen is op ieder moment mogelijk.
Toelatingseisen voor de Puppy instroom: Puppies moeten volledig zijn ingeent. U wordt dan ook verzocht om bij de eerste les het entingsboekje van de hond mee te nemen.

Hierna kunt u verder met de EG Training.

Benodigdheden:

Halsbandje en lijn,
speeltje en beloningskoekjes.

Gedurende deze cursus bent u lid van de RWF.
Kosten € 60,00 + € 35,00 lidmaatschap per jaarEG Training

Dit is een cursus welke met een examen wordt afgesloten.
In deze cursus worden geleider en hond (meestal groepsgewijs) de basisbeginselen van de gehoorzaamheid bijgebracht.

Het omvat o.a. het volgende:

- Het netjes aan de lijn naast de geleider volgen in verschillende tempo's,
- Zitten,
- Liggen,
- Gebit tonen,
- Komen op bevel,
- Blijven liggen,
- Zitten en liggen op afstand,
- Het betasten van de hond door vreemden,
Verder kunt u natuurlijk met al u vragen over en eventuele problemen met uw hond bij uw instructeur terecht.
De cursus staat in principe open voor honden met of zonder stamboom, van alle rassen, vanaf ongeveer 7 maanden.

Benodigdheden:
Een lijn om uw hond aan te lijnen,
speeltje , voertje (worst, kaas etc etc).

Het E.G. wordt afgesloten met een examen.

Het E.G. diploma is vereist voor de vervolg cursus EG1.

Gedurende deze cursus bent u lid van de RWF.

Kosten € 85,00 voor 8 maanden + € 35,00 lidmaatschap per jaar


EG1 Training

In de EG1 training wordt maatwerk geboden aan geleider en hond. Veelal worden (groepsgewijs) onderstaande onderdelen behandeld:

A: Gehoorzaamheidoefening;
B: Praktisch gedeelte.

Het gehoorzaamheidgedeelte bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Volgen aan de lijn
2. Vrij volgen;
3. Zit oefening;
4. Af oefening met voorroepen;
5. Afliggen met afleiding.

Het praktisch gedeelte omvat de volgende onderdelen:
1. Gehoorzaamheid en gedrag in het verkeer;
2. Gedrag in moeilijke verkeerssituaties;
3. Gehoorzaamheidoefeningen in het verkeer;
4. Gedrag van de hond tegenover andere honden en mensen, wanneer hij/zij korte tijd alleen gelaten worden.

Benodigdheden:
Een lijn om uw hond aan te lijnen,
speeltje , voertje (worst, kaas etc etc).

Gedurende deze cursus bent u lid van de RWF.

Kosten € 47,00 per half jaar + € 35,00 lidmaatschap per jaar


Speuren en verdedigingsdienst

U kunt alleen aan deze trainingen deelnemen indien u lid bent van Rottweiler Wurkgroep Fryslân, en bij gebleken geschiktheid van de hond.

De training bestaat uit de volgende onderdelen:
A. Speuren;
B. Appèl;
C. Verdedigingsdienst.

A. Speuren:

Honden beschikken over een reukvermogen dat vele malen groter is dan dat van de mens. Tijdens het onderdeel speuren wordt het reukvermogen van de hond op de proef gesteld. De hond gaat met zijn begeleider, een van te voren uitgelopen traject (spoor) met daarop verschillende voorwerpen uitwerken. De vorm van het spoor, de tijdsduur tussen het uitleggen, uitwerken en het aantal voorwerpen is per niveau verschillend en zal oplopen in moeilijkheidsgraad.

B. Gehoorzaamheidsoefeningen: (Appèl)

Het appèl bestaat uit diverse onderdelen zoals o.a. volgen aan de lijn, zit oefening, af oefening, sta oefening, apporteer oefening, vooruitzenden en afliggen met afleiding. Afhankelijk van het niveau is uitwerken van deze onderdelen verschillend en oplopend in moeilijkheidsgraad.

C. Verdedigingsdienst: (manwerk)

Bij de verdedigingsdienst (manwerk/pakwerk) wordt gebruikt gemaakt van buitdrift. Buitdrift is de drift tot het bemachtigen van voedsel (de buit). De hond jaagt op zijn prooi, grijpt deze en probeert hem dood te schudden. De hond beschouwt de jute mouw van de pakwerker als prooi. Er wordt dus geen ongewenste agressiviteit opgewekt zoals zoveel mensen denken. Er wordt puur gewerkt op instinctief gedrag. De verdedigingsdienst bestaat uit diverse onderdelen, zoals o.a. revieren naar de pakwerker en stellen. Afhankelijk van het niveau is uitwerken van deze onderdelen verschillend en oplopend in moeilijkheidsgraad.